Д-р Николина Здравевска

Клиника за детски болести – Скопје

Д-р Николина Здравевска

Клиника за детски болести – Скопје

Советувај се со педијатар

Во оваа секција ќе можете да се советувате со педијатар во однос на прашања поврзани со здравјето на Вашето дете или во однос на прашања поврзани со производите Becutan KIDS VITS.

• Образец за учество

Корисникот може да учествува во оваа секција со доставување прашање низ правилно и целосно пополнетиот Образец за учество. Поднесувањето се извршува со притискање на копчето за испраќање. Ве молиме прочитајте ги Правилата за користење и Политиката за приватност на секцијата Советувајте се со педијатар пред да продолжите. Организатор на оваа секција е АЛКАЛОИД АД - Скопје.

Изјава на корисникот: Поднесувајќи го овој Образец за учество, изјавувам дека ги прочитав и целосно се согласувам со Правилата за користење и Политиката за приватност на веб-страницата на Becutan KIDS VITD и Правилата за користење на секцијата Советувајте се со педијатар. Свесен/а сум дека организаторот ќе ги заштити моите лични податоци во согласност со важечките законски прописии дека истите ќе се обработуваат само за целите на извршување на секцијата Советувајте се со педијатар, како што е дефинирано во Правилата за користење. Потврдувам дека сум свесен за своите права, вклучително и за правото да ја повлечам мојата согласност. Свесен сум дека можам да ги остварам своите права во согласност со постапката утврдена во Правилата за користење на секцијата Советувајте се со педијатар.

Информациите дадени од докторот и Организаторот служат само за информативни цели и во никој случај не се наменети да служат како професионален медицински совет или упатство за третман на која било здравствена состојба. Корисниците треба да побараат медицински совет од нивниот личен лекар во врска со какви било прашања поврзани со нивното здравје.

Грчеви
Грчеви
Нега на носот
Нега на носот
Имунитет
Имунитет
интелектуален развој
интелектуален развој
Апетит
Апетит
Активност
Активност